KKR imenuje KV Kamath za višjega svetovalca za KKR India

Oktobra 2021 je bil imenovan za predsednika novoustanovljene indijske Narodne banke za financiranje infrastrukture in razvoja, ki je bila ustanovljena za podporo razvoju dolgoročnega financiranja infrastrukture v državi. New Delhi: Globalna investicijska družba KKR...